Verkavelingen

Totaalaanleg van A tot Z

  • Graven van sleuven voor nutsleidingen, coördineren met de verschillende maatschappijen.
  • Aanleg riolen al dan niet gescheiden, afval- en regenwater (RWA DWA).
  • Opbouw van funderingen, van onderfundering tot afwerklaag.
  • Plaatsing lineaire elementen, borduren en greppels al dan niet ter plaatse gebetoneerd.
  • Afwateringen, roosters, aquadrains e.a.
  • Plaatsing van verhardingen in beton, betonstraatstenen en asfalt.
  • Leveren en plaatsen van beplantingen inclusief onderhoud.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons door online uw vraag te stellen.

contacteer ons